ثبت شرکتهای تجاری، طرح صنعتی، علامت تجاری و اختراع، هریک تابع مقرراتی است که دارای پیچیدگی های خاص خود است و نیازمند اقدام توسط افراد دارای تخصص می باشد. همچنین پس از ثبت هریک از موارد فوق الذکر امور دیگری مانند افزایش و کاهش سرمایه، تغییرات مدیران، تغییر آدرس و غیره در مورد شرکتهای تجاری و تمدید گواهینامه ثبت علامت و طرح صنعتی و اختراع و یا انتقال هریک از اسناد ماکیتی نیز توسط وکلای شاغل در این موسسه به نحو احسنت انجام می پذیرد.

مرجع ثبت شرکت در هر شهری اداره ثبت شرکتها می باشد که غالبا در شهرهای غیر از تهران در اداره ثبت اسناد و املاک محل، واحدی به این امور تخصیص می یابد و در مورد تهران به لحاظ وسعت اداره ای مستقل به این امور رسیدگی می نماید.

مرجع ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی و اختراع  در کل کشور منحصر به فرد می باشد و در تهران واقع شده است.

این موسسه با مدیریت وکلای دادگستری و با همکاری وکلای زبده و کاربلد در زمینه ثبت شرکت، ثبت صورتجلسات، ثبت علامت تجاری، ثبت طرح صنعتی و اختراع در خدمت شهروندان گرامی می باشد.