جواد پارسا با مدرک تحصیلی کارشناس ارشد تجارت بین الملل، در سال 1390 با رتبه 158 موفق به اخذ پروانه اشتغال به وکالت دادگستری با شماره 22122 در تهران، از کانون وکلای دادگستری مرکز گردیده و طی قریب به یک دهه فعالیت مستمر حقوقی، پرونده های متعدد با موضوعات مختلف اعم از حقوقی،کیفری،مالکیت فکری و غیره را با موفقیت به سرانجام رسانده است.